Articles by Patnubay Riyadh


Featured Story: United Filipino Basketball Association (UFBA) Riyadh – mas lalong pinapalakas ang kawanggawa, habang wala munang sports events sanhi ng COVID19

Ang organisasyon na may malinaw at malinis na adhikain ay malawak ang kayang gawin. Ang adhikain ng United Filipino Basketball Association (UFBA), ay hindi lamang para mapag-isa ang mga baskebatll organizations sa Riyadh at magsulong…


Data Chart of COVID-19 Spread in Saudi Arabia (April 14, 2020)

Data Chart of COVID-19 Spread in Saudi Arabia as of April 14, 2020 20:27 Source and Reference: https://covid19.moh.gov.sa/ Total Cases: 5369Active Cases: 4407Recovered: 889Death: 73 RegionTotal CasesActive CasesRecoveredDeathRiyadh153611493834Makkah1161102212118Madinah8297891129Jeddah72655815612Dammam259214441Qatif189125631Tabuk11310760Al Hofuf817173Taif6247150Dharan494090Al Khobar433661Khamish Mushayt434111Buraidah403451Najran2610160Abha2312110Yanbu212100Bisha175120Jazan174130Al Baha161240Khafji151500Ar Ar11920Khlais9900Ras Tanura8800Samtah8800Ad Diriyah7700Al…