November 2012


Patnubay Online (Patnubay.org) isang taon na

Ngayong araw,  November 11, 2012 ay mag-isang taon na po mula nang lumipat tayo mula sa ating lumang bahay (patnubay.com) papunta sa ating bagong tahanan; ang Patnubay Online (patnubay.org) . Sa Patnubay Online nagkakaroon tayo ng…