You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Monthly Archives: May 2015

Cebuano Short Story: BATANG LINTI SI SEBYO

batang lintiBATANG LINTI SI SEBYO (gikan sa panulat ni Inting Botikol)

“Agay, kasakit sa akong nawong!!! Nganong gitamparos man ko nimo? Unsa ma’y akong sala?” pangutana ni Arthur nga nagping-it sa hilabihang kasakit nga mora’g nakakita’g aninipot niadtong higayona.

“Ayaw ug palag ha, wala kay sala. Ang imo lang pamarog nga artistahon akong nasuyaan. Pilit kaayo sa pomada ang imong buhok samtang ako nagmantinil ug laway para ihiso. Hala lakaw na!” singhag ni Sebyo nga mapasigarbohon kaayong nagpalisngag sa iyang ilong samtang nag-atubang sa iyang mga barkada nga nangatawa.

Usa lang kini sa mga binuhatan ni Sebyo kon sul-an na siya sa iyang kamaldito. Tungod niini naila siya sa ilang lugar sa Lopez Jaena sa angga, “batang linti” kon subra kagahian ug ulo, taspokan, ug masinupakon nga pagkatawo.