June 2018
SUPERMAN ANG TATAY

HAPPY FATHER’S DAY 🙁 Feeling sad.. Wala talagang usok na maitatago. Di ko akalain na malaman pa ng aking asawa at mga anak ang pinakaingat-ingatan na sekreto ng buhay ko. 😔No choice na ako, kitang-kita na…