Featured Balak: Tambaluslos

Image Source: Shutterstock.com
Share this:

TAMBALUSLOS

kataw-anan ug kalibogan,
kon tambaluslos atong madunggan,

pulong tambal ug luslos,
gisikit, gihiusa, daw gibugkos,

may gaingon’g iyang pamayhon,
magbuntaog, walay hilam-os, simod budluton,

may manabi’ng lamas kinis panaway,
puwerte hagtika paminawon murag biaybiay,

apan hulagway, pamayhon ba gayud kini?
bunga ba lamang kini’s panahom nga apiki?

samtang ang balit-ad nga pagamit ug katakos,
makit-an, mahinganglan ug tambaluslos,

daghan ang hunahuna’ng maglahuslahos,
basta tambaluslos, kuno tambal nga nagdala’g luslos,

tuburan kini sa panaway’ng maghaguros,
usa kini ka pagdibuho sa binuhatang napan-os!!

Share this: