Featured Balak: KUHIT

Share this:

KUHIT

kuhit mokuha sa pagtagad
pasekreto apan makapalit-ad
kon pinapilit, kini maoy kusi,
kon manghakop, nga padutlan
timaan kini nga ikaw nakawrasan…

sagad, epektibo ang panguhit
kon tabunan kini sa kangitngit
depende ang tanan sa nanguhit,
kapkap ug kumot, lahi kini sa kuhit
bantayanan ang kamot nga manguhit…

may mahilomon kon makuhitan
moturok ang pagbating dili masabtan
dili tuyuong balhibo panglimbawotan,
unya makapanglad-ok ka sa laway,
kini mao’y kuhit nga makalanay…

kuhit kini’s kadasig nga mamunga,
magdala ug dili tiaw nga kabalisa,
dili kini kapugngan, apan masinatian
mabatan-on, maedaran, hasta tigulang,
dili sayon balibaran, dili kakomedyahan…

kuhit kini sa binuhat, nga nasubraan,
kamahigugmaon dili niya kapugngan
pahibalo sa mainitong padulngan,
pahimatngon sa napalgan, nakuhitan
kuhit nga motisok, mopadaghan sa kaliwatan…

Share this: