BAG-ONG TUIG

Share this:

BAG-ONG TUIG

kini nagpasabot ug kabag-ohan,
mga binuhatang bati, likayan
ang mga hiwi, ug balikog tul-iron
lagsik, baskog ug igmat sa buluhaton,
adlaw ug gabii, ang lawas maalagaron,
human sa siyam ka bulan, bata hagwaon

ang mga nagpatulog-tulog, pukawon
gahi kaayong mokihol, bisa’g unsaon
nabuntagan, pahagokhagok aron ingnon,
apan sa kaulahian, masakpan lang gihapon
kay sumala pa, “walay aso’ng makumkom”
mao kini ang badlis, ang sugo sa panahon

lainlain ang mga pangandam sa tanan
daghan ang patuo-tuo’ng panghuptan
ang mga siaw dali’ng mohimo ug saaran,
“dili na kuno mousab, kausa na lang”
daghan ang saad, dili na masulod sa listahan
sa bag-ong tuig, limpyohon ta ang tanan.

Share this: