Featured Balak: SIPIT

Share this:

SIPIT

patago kini nga pagbitbit,
butang linuklok tawgog sipit,

sagad may sipit sa ilokan,
may magpilit nga linaktan,

pakalitan daw may gisipitan,
pagsusi sa paahan,

pilas diay ang gisipitan,
butang ug mga kasayoran,

mahimo kining sipitan,
hiwi nga binuhatan sipitan,

sipit motabon sa gitagoang,
dili ipakita sa kadaghanan.

Share this: