Featured Balak: MILAGRO and SENYOR SANTO NIÑO

Share this:

MILAGRO

dili kasarangan nga panghitabo,
han-okan sa pangutanang manuybo,

‘Tinuod ba kini, maputi ba diay ang uwak?”

“Mahimo pa diay? Abi ko man gud ug gadako na lang ang imong pamitay?”

“Hingatogon man unta to sa pansitan, pero ang anak gahinagdan man?”

“Siyaro ug dili ko milagrohan, kada adlaw man gyud ko mamusta.”

samtang ang milagro,
makahatag ug kahayag sa pagtuo,
mahimo usab kining saad sa nagpatuotuo,

magdala usab kinig pangagho,
mga damgong gipabarog,
sa milagro gitugyan ang panlimbasog,

may makalimot na lamang sa pagbuhat,
sa milagro kanunayng gisang-at,
mahinangpon kining gihulat.

SENYOR SANTO NIÑO

santong milagroso
ning harang dakbayan sa Sugbo,

giludhan, gisimba, giampoan
sa dili maihap ug bagang duot sa katawhan,

tabason mo ang kangitngit,
sa kasakit, kabalisa imong ngalan among isinggit,

sa imong tiilan itumod,
mga pangaliyupo ug pangaliya ipaanod,

bug-os nga pag-ampo,
init ug kinasingkasing nga pangamuyo,

ihalad namo kining tanan kanimo,
tigpanalipod sa Sugbo, Viva Senyor Santo Niño.

Share this: