Cebuano Humor: USA KA MADRE UG COCHERO

Share this:

USA KA MADRE UG COCHERO

Ang pasahera sa angayan nga cochero usa ka MADRE. Namatngunan sa madre nga nag singari lang ug tanaw ang cochero kaniya.

MADRE: Ngano gud tawon Dong nga sigui man lang ka ug tan-aw nako?

COCHERO: Aduna unta ko’y gustong ipangutanana, apan masuko ka unya….hehee

MADRE: Dong, sa akong panuigon wala na gyu’y maka hatag kanako ug kabalisa’. Ako nang nadunggan ug nakita ang tanan niining kalibutana sa kadugayon na sa akong pagka madre!!!!

COCHERO: Kon mao na, tug-anan ko na lang ikaw..’Dre…hehhehe. Niadto pang bata pa ako sa escuela, dugay na nakong PANGANDOY nga mahagkan unta ko ug madre,,,, heheh

MADRE: Uy, kana lang diay…. sayon na kaayo. Apan, buhaton ko lang na kon ikaw catolico, ug ikaduha, kon ikaw tinuod nga ulitawo gyud!!!

Na excited ang cochero, dayon mingtubag:

COCHERO: Mulang ….Catolico ko tawon uy, ‘Dre, ug dakung ulitawo!!!!

MADRE: Ug mao na, manghunong ta diha sa may punoan sa mangga…

Ug gilayaon gihagkan sa madre ang cochero sa usa ka halok nga maka bungog ug maka pa ugong sa kalibutan….. Pag human, naka bantay ang madre nga nagahilak ang cochero..

MADRE:: Nganong Dong nga imbis ikaw malipay, nagahilak man hinuon ka?

COCHERO: Pasayloa ko ‘Dre… kay naka sala ako. Ang tinuod portestante ko ug daku akong minyo!!!

MADRE: Ayaw ug kaguol, Dong…Ako si Pancho ug nagpadulong ako sa HALLOWEEN party, baile sa tibuok kalibutan sa mga BAYOT!!!

Share this: