Cebuano Short Story: PALPAK ANG DALIKYAT NI NOY LUMOY

Share this:

PALPAK ANG DALIKYAT NI NOY LUMOY

Usa ka binuhat kang kansang kunot daw nahisama sa ka kunot sa kahoyng akasya nga iyang gipasilongan, magul-anon, mabalak-on ug gigil-asan.

“Manoy, duna kay problema? Dia koy balut para pabaskog.” pangutana ni Poldo, tinderog balut.

” Nobenta anyos na intawon ko. Dako na kaayo kog ginansiya sa akong pangedaron, ug suwerte na kaayo ko sa akong asawang super batan-on, disiotso anyos. Naghulat siya sa akong pag-uli aron buhion, pabaskogon kanunay ang init namong panaghigugmaay. Kana bang mopahulay lang kon moinom ug tubig. Wala kos balut, bakasi akong sekreto.” may sagol kaluyang namulong si Noy Lumoy.

“Ah, wala kay problema kon mao na.” ni Poldo pa nga nangandam aron mopadayon sa iyang panginabuhi isip tindero ug balut.

“Pero gikulbaan man ko.”

“Yuna pa nganong gikulbaan man ka?”

“Nakalimot na man gud ko kon asa ko nagpuyo. Sus, kabaskog pa ra ba sa akong hardinero. Mansion man gud akong balay, karong orasa tingtanom man gud ron namo sa hardin. Karong adlawa misaad akong hardinero nga tudluan niyag unsaon pagpatisok ug liso akong asawa aron ba makat-on sa pananom. Mikumpyansa ko. Midalikyat lang unta kog paugnat sa akong kusog. Para ba makaingon akong misis ba nga duna pa koy aslom.”

“Mao ba?” nakalitan si Poldo.

“Pero, wala na. Tua na akong hardinero.” (KATAPOSAN).

Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: