Featured Balak: “Gugmang gi-anod sa Panganod”

Share this:

“Gugmang gi-anod sa Panganod”
ni Florante Dag-on

Sa dihang nakita taka daw susama sa usa ka huni sa mga ibon nga naglulupad sa kawanangan,
Sa matag takna,adlaw nga ako dili mahimutang nga daw walay katugpahan sa kawanangan,
Sa mga panganod nagpatuyang sa mga lawasnong kalipay nga mibuhagay sa atubangan,
Sa ulan nga nagdala’g tumang katugnaw ikaw nagpatigbabaw sa mainitong adlaw,
Sa imong katakus ako nagpakabuhi sa pagkaulipon sa bug-os kong kinabuhi,

Ni’ng pagsalop sa adlaw,ang pag paningkamot kong maiwagan ka sa kahayag,
Ni’ng kahayag ikaw ang nagsilbi kong suga sa kangitngit nga mialirong kanako,
Ni’ng’ alum-om sa kagahapon ang tumang kalipay nga nagpatuyang sa salag sa mga langgam,
Ni’ng ‘kilat og dalogdog sa kahitas-an ikaw nagapiti-piti,nagtinagombol sa kasing 2x,
Ni’ng pagboto sa bulkan inubanan sa mga singgit nga nagdala’g mga saad,

Ang tubig nga miagas inubanan sa mga hungihong nga tingog sa pangandoy,
Ang mga hangin nga mi kuso kuso sa mga kawayan,tima-ilhan sa wa moy baruganan,
Ang hulagway mong mi aninag sa kawanangan nga mikutlo sa tanan,
Ang bukid nga midahili sa sidlakan hinungdan nga mahitabo ang tanan,
Ang mga lapok nga nagdala’g tubig haron sa pagbanwas sa mga tawong hugawan,

Apan sa mga batong pagsalig nga mibuak sa mga saad, kasakit ang balos niining tanan,
Sama sa tanum mung gi ampingan nga gi ani sa uban, damgo nga lam2x diay ang tanan,
Susama sa dahong laya nga ina-nayng nahulog sa kahoyng tul-id nga misapnay sa kalisod,
Panghitabong siling mihalang sa sud-an gilanlan,usa ka timailhan sa mga tawong agapan,
Human niining tanan Gugmang gi-anod sa Panganod,pakigbisog og pagbarog sa Prinsipyo’g, dungog ang hingpit nga hinagiban,

Share this: