PETSA KATORSE SA PEBRERO / KON MANGABLIT ANG KASINGKASING

Share this:

PETSA KATORSE SA PEBRERO

adlaw nga makapaukay,
hugot, haom, init ang kinuptanay,

daghang kabuhi ang makaykay,
may magsinukdanay,

singot magtabisay,
kab-oton ang tukmang kalipay,

padayag sa pagbating manglaylay,
petsa katorse, adlaw sa managhigugmaay,

mabulukong timbaya sa nagpangita,
magpalagdas sa plaza basin pag dunay makakita,

taghoy-taghoy, sitsit ug kidhat, ipangladlad,
mamasin agi ug pangyawat,

adlaw kini sa gugma,
adlaw sa atong pag-amuma

KON MANGABLIT ANG KASINGKASING…

ang kasingkasing, kon mangablit dili mamili ug panahon..
dili kini mangila, dili maniglain, dili maghulat agdahon,

mga mata ang manugilon ug buhat ang iyang palitokon,
ang pagpangablit, ang magpakablit, gitagana sa panahon

sa kablit ikaw pahibaloon, sundan ug pilit nga pahiyom
tinagua’ng kamakugihon, sa salag ang tanan tagamtamon

Atty James Lobedica is a lawyer based in Cebu City. He advocates perservation of Cebuano language and culture. He finished his Bachelor of Laws at the University of San Carlos – Cebu in 1992.

Share this: