GUGMANG MAPASIGARBOHON – Mga naandang buluhaton sa Valentines Day

Share this:

GUGMANG MAPASIGARBOHON

mao kini ang gugma.. nga,
dili moduko ug magpa-awot..
dili mobalibad sa mga tahas ug hagit..

apan, moyangoyango ug mosulod
nga walay kukahadlok sa pinakangiob,
lawom ug gininhawa nga sudlanan, walay pupamilok,

mosungasong sa kuweba sa kinabuhi….adlaw ug gabii, walay kukahadlok.
mopakita ug kadasig, mopadayag ug kagahi, moigdal ang ugat,

sa kainit..alang sa binuhat nga hinalaran ug saw-an ang
kamabulokon sa adlawng gikahimut-an..

Mga naandang buluhaton sa Valentines Day:

PARA SA MGA MINYO – magdagkot ug KANDILANG PUWA aron dili na mahigugma para sa ikaduha .

BIYUDO at BIYUDA -ASUL NGA KANDILA simbolo sa gidamgong muabot.

SA MGA BINUHAT NGA NAHALIN NA SA GUGMANG MAKABUING – magdagkot ug PUTI NGA KANDILA – para kanunayng lunsay ang gugma, walay sagol, kanunayng magdagkot ug kainit sa usag usa hangtod mamuti na lang ang ilang mga mata..

Ug para sa mga

DALAGA ug ULITAWO – hala pagdagkot ug KATOL samtang maghulat, taas pa kaayo ang oras sa paghulat, mas maayo pay mangape aron mga mata dili manglurat.

Ug para sa mga BINIYAAN, mga HINIKALIMTAN, sa mga NAHUTDAN ug paglaum, magdagkot na lang ug kandila, magpabaraha, manuslok ug MONYIKA, PAHIGMATA ug PAHINUMDOM sa biniyaan ug hinikalimtan nga nagsiga na lang ang mata!

Ngek!…

Share this: