Balak Back2Back: PAGSUPAK vs PAG-UYON

Share this:

PAGSUPAK
ni James Lobedica

Buhat kini mga mosukwahi ug mosumpaki,
Dili mopahaom, kini magmagahi ug magpalahi,
Daghan ang sukaranan sa pagsupak, adunay mosupak
Bisan ang katarungan hanap, basta lang makasupak,

Pagkadaghan gayud sa hinungdan, mga kapasikaran
Lainlaing pagsupak isip padayag ug pahungaw sa kagawasan.
Adunay pagsupak nga nagtangag ug malingin nga katarungan.
Ang pagsupak, kini kabahin sa mauswagong katilingban.

PAG-UYON
ni Tasio Espiritu

Buhat nga pagtando ug pagsunod sa mga mando ug balaod
Dili sama sa pag-supak nga mag-palahi ug walay pagtahod

Kung ang tanan magka-uyonay, ang kalibutan magmalinawon
Dili gubot, walay away ug ang pagpuyo dili samok paminawon

Apan dili sa tanang higayon alang sa kaayohan ang pag-uyon
Hilabi na kung ang tawhanon nga katungod ang dili na tahuron

For more Balak Back to Back please click this link

Share this: