Featured Balak: Huy-ab, Singot ug Panuhot

Share this:

HUY-AB

Magnganga ang baba
Uban sa mata’ng pinaduka,
Mogawas kini sa kakapoy,
Sagad makita sa tawong lapoy,
Sa mga tudlo maghamoy,
Magyaka ug mangandoy,

ang kagutom ipaagi’g huy-ab,
timaan sa tiyan nga naghilab
sa kalaay kon yam-iran ug uyab
mohangad, moduko, manghuy-ab
hungaw’ng bulsa, dili makasikad
pastang mingawa, huy-ab, huy-ab

SINGOT

bunga sa paningkamot,
talan-awon’g nagkadusingot,
may bugbog nga singot,
may pudyot ug tagidyot,
kini magdepende sa pasingot,

sa binuhat nga imong gikapasingot
ang hangos sabakon ug singot,
abunda ilabi na’g alimuot,
bisan asa, bisan kanus-a,
sa singot dili ka mokumpyansa,

sa hagit ug pasingot, ikaw makalimot,
kon masubraan, ilabi na’g hukasan,
ikaw mahimong sumsoman,
sa kusog ug singot ikaw mahutdan,
sa tinalinsang kuko ikaw makawrasan.

PANUHOT

pagkanindot sa panuhutsuhot,
timailhan sa hanging nagpayuhot,
mangmugna ug dili maayong panabot,
makapatingsi, ikahimuot sa nagpabuhot,
makahulma ug pangmug-ot sa makasimhot,

pagbating sa tiyan mosangpot,
pilit mo man kining sipitan ug tagoan
sa gihapon kini mahibaw-an, mapanimahoan,
daling masingohan, dad-on sa kahanginan,
panuhot kini nga dili kakomedyahan…

Share this: