You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Featured Balak: SELFIE

SELFIE
by Atty James Lobedica

binag-ong eningles sa kinaugalingon,
unay nga pagtion sa dul-it nga pahiyom,

paklarohay sa kunot ug mug-ot
plastada sa panagway’ng manghuot,

tutok sa nawong nga dili matuis
may hamis, may baga ug may nipis

panagway’ng ipatapot sa hulagway,
manghulma ug magdalag kalipay,

mangunay, sa kaugalingon manaway
ilabi na’g wala pay hilam-os ug panudlay,

kining tanan pilit nimong dawaton,
sa selfie ikaw pailhon sa tinuod nga katahom,

anaa sa pagkupot ug dili kurog nga kamot,
sa selpon nga mahalon, ang makapahimuot

aron pamayhong hilotonon, plansahonon
kini hinloan, nindoton, sa selfie ikaw lingawon.