Satire: Napildi si Bradley Tungod sa Hurim-hurim ni Nanay Dionesia

Share this:

Satire: Napildi si Bradley Tungod sa Hurim-hurim ni Nanay Dionesia

Sa wala pa magsugod ang sangka sa iyang anak nga si Manny batok kang Timothy Bradley, nakit-an sa camera si Nanay Dionesia nga gipatong ang palad sa ulo ni Manny, naggunit ug rosaryohan samtang nagyamyam ug orasyon.

Sa dihang nagsangka na si Manny ug si Bradley, kahibulongan nga bisan dili maigo si bradley malagpot man sa layo ug usahay magtuyok-tuyok ang lawas niini.

Nasakpan sa camera si Nanay Dionesia nga gapusil-pusil ug gapatuyok-tuyok sa iyang tudlo, mura ug sniper nga pinapiyong ang usa ka mata samtang gipunting niya si Bradley ug namulong “bangyaw, bangyaw, ikaw Bradley adto sa amo kay ligoon ta ka ug kloroks”

Pagkahuman sa mao nga sangka ug sa dihang gisibya na ang ngalan ni Manny nga midaog, midool si Nanay Dionesia. Si Bradley mitotook ug maayo kang Nanay Dionesia nga mura ug nadani sa tumang kaanyag niini.

Ug gipa-taas ni Nanay Dionesia ang duha niya ka tudlo samtang nag-atubang kang Bradley ug namulong, “Fish you”. Milingin ang puting mata ni Bradley sa kalisang nga himoon sya nga isda.

“Peace na ta” diay ang buot ipasabot¬† ni Nanay Dionesia.

– Tasio

First posted in: https://www.facebook.com/PatnubayOnline

Share this: