TUAW SA BIYERNES SANTO

Share this:

TUAW SA BIYERNES SANTO

Ning adlawo’ng Biyernes Santo, giingon nga natapos na ang tanan. Natapos tinuod ang pagpakatawo sa Binuhat nga nagpasakit sa kalbaryo apan wala pa gayud matapos ang gimbuhaton sa pagtisok ug tigbayon sa maayong buhat nga kapanaminan sa tanan.

Ubos ning adlaw sa pagbangotan, ubos ning makapagba’ng kainit sa adlaw sa pagpasakit, lamdagan unta kitang tanan. Hatagan kita ug kalantip sa salabutan sa pagtukbil sa tinuod nga mensahe sa kalbaryo:
Ang pagtugot sa atong kaugalingon nga mahimong ulipon sa kahuyang ug pagkamasalaypon – KINI ANG KALBARYO.
Ang pagpabutirik sa tiyan sa mga gamhanan nga daw walay busganan ug sa wala nilay pag-ila sa tawhanong katungod, sa wala nilay pagtahud sa kabililhon sa kinabuhi, ang pagpakabuta-bungol sa paghatag ug gibug-aton sa dungog sa isig ka tawo – KINI ANG KALBARYO.

Ang pagmagahi nila sa pag-aswat sa ilang kamot nga magdala ug supot sa kaayo sa isig katawo, ug ang pagdumili sa pagtan-aw sa mahimo pa unta nilang katarong agi’g timaan sa panultihon, “kon dili karon kanus-a man? kon dili kita kinsa man? “- KINI ANG KALBARYO.

Pila na lamang ka takna ug mapupos na ang Iyang paghingutas. Nagkanihit na ang Iyang tingog. Ang Iyang panan-aw nagkangit-ngit.

Atong hinuktokan, ang krus, ang wala pagpalansang sa mga binuhat nga mas gihatagan pa unta ug kahigayonan nga mas angayan mopas-an niini, kanatong tanan nga wala mag-usab sa hiwi nga binuhatan.

Sa mga tigpakaaron-ingnon, sa mga binuhat nga nagpabiling nagluklok sa suok sa mga bisyo, sa mga binuhat nga padayong nagwaldas sa kahigayonan sa pagbalik sa dalan sa katarong. Atong hinuktokan ang kapait sa paglukdo ning padayo’ng pagsaka sa palaliton nga nagkalayo na sa mga kamot natong mga yanong lungsoranon. Huypon unta sa hangin sa kausaban ug lamdagan ang mga binuhat nga padayo’ng nagsakaysakay sa kaharuhay ug nagpahimulos sa kahuyang sa mga gagmay.
Sa mga hinikalimtan nga nagkuray sa katugnaw, sa mga nanaghubo, sa mga nag-antos ilawom sa kainit ning Balaang Adlaw sa BIYERNES SANTO, kitang tanan MAKATUAW.

Share this: