Dasal Tayo? (A Reaction to: POLO Officials cleared in Sex For Flight Cases)

Share this:

Dasal Tayo?  (A Reaction to: POLO Officials cleared in Sex For Flight Cases)

Kung ang kaso ni Assistant Labatt Villafuerte ay inabswelto at ang kaso ni Labatt Musa ay suspenyon ng isang buwan at isang araw; huwag na tayong magtataka pa kung bakit lalong umaabuso ang mga taga-POLO ngayon lalo na yong mga nasa Al khobar, KSA.

Sa kalandian at kawalang-galang sa babae ni Villafuerte ay reprimand lang ang parusa. Sa pagtabon ng krimen at pagkampi ni Musa sa rapist ay 1 month and 1 day suspension lamang. Samantalang, napakalinaw naman sa Senate hearing kung anong mga klaseng tao sila. Sila ay mga masasamang tao na hindi karapatdapat maglingkod sa aming mga OFW.

Kaya pala lalong umaabuso itong sina Alex Padaen at Samuel Madrid ng POLO Al Khobar dahil ang DOLE Secretary Baldoz mismo pala ang kanilang tagapagtanggol.

Kaya pala basta na lamang sila manghaharass, mang-iinsulto at mambabastos sa mga OFW na lumalapit sa kanila sa Eastern Province . Okay lang sana kung marunong silang humawak ng mga kaso, hindi rin kundi puro kapalpkan lamang ang kanilang pinaggagawa.

Kaya pala walang nangyari sa mga reklamo natin laban sa kanila dahil si Secretary Baldoz pala ang protector nila.

Ganun din sa mga reklamo natin laban kay Pablo at Firna ng Riyadh. Katotohanan man lahat ang ating mga reklamo, ngayon ko lang napagtanto na wala tayong maasahan na katarungan at hustisya. Dahil protector ng mga abusado si Sec. Baldoz.

Pero mga kapwa OFW huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag tayong makalimot na mga tao lang ang mga ito. Mga tao lamang na nagaakala na sila ay habambuhay na makapangyarihan. Mga taong hindi naniniwala na totoo na may kabilang buhay.

Hindi nila alam. Wala silang alam. Kahit ang kanilang pagiging masama ay hindi nila alam dahil wala silang mga puso para sa kapwa. Itim ang kanilang mga budhi..

Kapwa namin OFW, Isa lamang ang may tunay kapangyarihan at kakampi natin Sya palagi laban sa kasamaan. Sya ang Nag-iisa nating Taga-Paglikha.

Siya lamang ang siguradong makatarungan at Sya lamang ang palaging nasa katarungan. Sa kanya tayo lalapit, sa Kanya tayo magrereklamo. Hinintay Nya tayo para magdarasal sa Kanya at hilingin natin sa kanya ang katarungan. Ang tunay na hustisya.

Mailap ang katarungan sa mundo para sa atin dahil may bulok tayong gobyerno, bulok na sistema at walang kwentang DOLE secretary. Magdarasal tayo at sigurado nating makakamit ang katarungan na ating hinahangad..

Dasal Tayo..

Aming papuri sa Nag-Iiisang Tagapaglikha na nag-uutos sa atin na palaging makatarungan sa pakikitungo sa kapwa, lumaban para sa katarungan at prinsipyo. Papuri sa Kanya na nagdadala sa atin tuwid na daan. (Ameen)

Kami po ay lumalapit sa Iyo at hiniling po namin na mapaparusahan Mo po ang mga irresponsableng mga tauhan ng gobyerno na sa halip na protektahan ang mga OFW ay sila pa ang nagpapahirap, nagpapasakit at nang-aapi sa amin maging sa aming mga pamilya. (Ameen)

Ipamukha mo po sa kanila sa bawat pagpikit ng kanilang mga mata kung gaano sila kasama at kawalang silbi. (Ameen)

Iparamdam mo po sa kanila na sila ay mga walang prinsipyo na dapat sana ay sa kahit napakaliit na pagkakamali ay kusa na silang aalis sa serbisyo. Ang kanilang pinaggagawa ay kabaligtaran kumpara sa kanilang sinumpaang tungkolin na dapat paglilingkoran ng tapat kaming mga OFW. Parusahan mo po ang mga irresponsableng taong ito. (Ameen)

Parusahan din itong Secretary ng DOLE na naging biased at kumampi pa sa mga masasama niyang mga tauhan. Wala siyang pagkakaiba sa kanyang mga tauhan at ginamit nya lang ang inaakala nyang angking kapangyarihan para mapasaya at protektahan ang mga kapwa nya kampon ng kadiliman. (Ameen)

Wala silang kinikilalang Tagapaglikha. Ang kanilang pagpunta sa simbahan ay puro pagpakitang tao lamang. Tanggalan mo po ng mga maskara ang mga magpagkunwaring ito para maliligo sila sa kahihiyan saan man sila magpunta, gising man sila o natutulog man. (Ameen)

Ipamukha mo po sa kanila kung gaano kasama ang kanilang mga budhi na matatakot sila maging sa sarili nilang anino. (Ameen)

Parusahan nyo rin po ang kanilang mga pamilya na pinapakain at nabubuhay sa luho mula sa pera ng mga OFW at ng taong-bayan. (Ameen)

Sa Iyo lang kami lalapit at alam namin na pinakinggan mo ang iyak at pagdarasal naming mga inaapi. Lalabanan po namin sila dahil alam namin hindi Mo kami pababayaan. (Ameen)

Ikaw lamang ang tunay na makapangyarihan, walang iba kundi ikaw lamang. (Ameen)

Sa ‘yo ang tunay na katarungan at ang pagkamakatarungan. (Ameen)

Sa yo ang tuwid na landas. Sa yo kami nagsusumbong dahil Ikaw lamang ang nakikinig sa amin kahit saan man kami naroroon. (Ameen)

Nakikita Mo po ang pagpapahirap ng mga masasamang tao ito sa amin. Parusahan Mo po sila Ngayon na. (Ameen)

Related Links:

First Posted in

Share this: