ADLAW SA MGA INAHAN

Share this:

ADLAW SA MGA INAHAN

Kini ang halad nga adlaw sa binuhat nga nagtukaw,
walay kukahadlok nga miatubang, sa mga pagsuway,
sa kalisdanan sa pagpakatawo.

Adlaw ug gabii, iyang gipakigbatukan ang hagit sa kalibotan,
ang pagmatuto, pag-amuma, ug pagtudlo sa maayong pamatasan ug pagtulon-an.

Pagkamabulokon, pagkataas na sa panahon nga atong latason, apan nagkahiusa ubos ning landong sa atong pagpaila sa atong utang kabubut-on.

Mabuhi siya, ang nag-inusarang binuhat nga gigikanan, ang nagbaton sa tago-angkan, ANG INAHAN.
GUGMA SA INAHAN -kon gugma makapatuyok sa kalibotan, gugma makalumpag ug gingharian, may gugmang matisok sa tago-angkan, mogitib, moturok ang timailhan, may bag-ong kinabuhing mobusikad agi sa inunlan, siya magmatuto, sa singot magpatulo, magpasuso, manghatag ug pagtulön-ang, dili makutlo sa uban, matag kasikas nga mangawhat sa tinubuan sa iyang gibantayan, makig-away, makigtigi sa kaisog ug minalditahay, dili igsapayan ang kalisod sa agianan, kab-oton lang ang ting-usbawan, alang sa gitukawan, ang pinalangga niyang inampingan, ang naghambin sa mainitong pitik sa gugma, ang inahan.

Share this: