ADLAW SA PAMUO

Share this:

ADLAW SA PAMUO
by Atty James lobedica

Mao kini ang adlaw nga gitagana aron mahatagan ug pasidungog, pag-ila, pagyukbo ug pasibantog ang luha, singot, ug kusog sa mga mamumuo sa tibuok kalibotan.

Mga mamumuo, mabatan-on man o maedad-edaran, gihigtan sa usa ka mithi ug prinsipyo, gihugpong sa usa ka tinguha ug damgo’ng kab-otonon aron katamdan natong tanan.

Singgit sa matarong nga pag-atiman sa mga suholan, dangoyngoy sa makiangayong balaod nga moila sa katungod, sa tinuod ug tunhay nga imahen sa usa ka mamumuo, tunol sa walay lingla’ng hatagan.

Karong adlawa, atong iisa ang bandira sa panaghiusa, ipakita ang bulok sa kawsa nga mapasigarbohon, hubo sa pagpakaaron-ingnon ug kantalitang pagbuak-buak, biyaan ang kahakog ug kataspokan.

Share this: