Featured Balak: Edad, Kasinatian ug Kwaknit

Share this:

EDAD

ang edad, timailhan,
timaan nga pagahikit-an

kini mosubol, mangarol
mangunot ug may motingkagol

sa katigulangon
kini itugyan ug pagasakwaton

ang edad, katingalahan
may bata’g nawong apan edaran

may naputos na’s kunot
kutis mura na’g bunot

apan, sa pagsusi
pagkabataa pa apan sa bisyo naalkansi

may masuko’ng, edad mahisgotan
bisan pa’g nanggungis na’s higtanan

magkadugay, sa edad
kitang tanan dili makabalibad

lumalabay, man tuod
apan, ang edad mopamatuod

sa maayong binuhatan
sa pagkasulondon ug panag-ingnan

sa hapsay ug dalisay
ang edad, amigo ug amigo, kini atong ikalipay…

KASINATIAN

dugukan sa maayong binuhatan,
singot, kahibalo, kalantip ug katakos ang puhunan,

sa kadaghanan kapanaminan,
ang kawad-on usa ka mapait nga kasinatian,

tinabangay ug binatiay,
kasinatian kining nagkugos, nagsapnay ug kalipay,

may magpahimulos sa kahalangdon,
mangabuso sa gahom, gikalimtan ang dalan sa katarong,

bulawanong kasinatian iyang giusikan,
ang panagtambayayong, kahiusahan, pagminaayo sa uban,

kasinatian, sukdanan sa mabungahong katilingban,
kini usab ang pinakamaayong magtutudlo sa tanan….

KUWAKNIT

Matag tikyop sa kagabhion,
Manggawas ang mga balhiboon
Walay timailhan sa katulogon
Maganuyan sa kamingaw sa panahon
Sa kangitngit ilang hiusahon
Mga buluhaton atimanon
Sa tumang kamapaubsanon,
Ipatara ang kitkitonon,
Sa kangitngit sa kagabhion,
Tukbilon ang kamainiton…
Sa kuwaknit nga mahiligon,
Mamaak ug magpapaak aron hagwaon..”

Share this: