Featured Balak: HIMULBOL, OPAW, HAPYOD and HINUKTOK

Share this:

HIMULBOL

sagol gilok ug hapdos paminawon ang himulbol,
tiaw mo bay kini pagpangibot sa balhibong sambol,

balhibong baga ug nipis hutdon ug larot,
magbilin kinig hapdoshapdos, nawong magkulismaot,

samtang katolkatol kon balhibo manurok,
mag-agad kini sa katuyuang gusto nimong maabot,

ang pagpanghimulbol buhat nga pagpanghawan,
kini pagpahapsay sa labong nga pagahikit-an

tagana kini’s hingaon, hilig sa balhiboong kan-onon
mas deretso ang pagtulon, bisa dili na lang usapon,

kon mahawanan ang kabalhiboon, ukiton
ang kaundanon, magtagbaw’s lamiang kan-onon..

OPAW

pulong nga magpasabot ug kahapsay,
hawan ug walay sagabal nga talan-awon,

kon tutokan ug padul-an ang opaw,
imong maklaro ang pahak nga sinaw,

adunay tinuyong pagpaopaw’ng tinagoan,
kini kanunay’ng gikagubtan, dili kasarangan,

kini giawayan sa kaliwatan, bantayanan,
kining klaseha sa pagpaopaw nga pagahikit-an,

makita lamang kon ikaw, gitugotan, gisaligan,
kini ang tinagoang opaw nga gikahinaman..

HAPYOD

pag-amuma ihatod,
kainit iyang ipamatuod,
hapyod dangpanan sa magsaguyod,

hikawan mo man ug kusog,
pagngan mo man sa kahayag,
sa kangitngit kini makapabansiwag,

hapyod, hapyod, hapyod,
kini moayuda ug mopatuy-od,
mopabarog, manghagit sa imong kahimsog….

HINUKTOK

walay imik, walay pupamilok
walay pagpanginlabot sa kasikas sa palibot,
dili kini mahatagan ug pagtutok sa maghinuktok,

lawom ang dugukan sa maghinuktok,
kamingaw ang mubathay sa nawong sa maghinuktok,
walay pulong malitok, lunlon hungaw ang tutok,

magikan kini’s mga problema, pait nga kasinatian
kakulang sa kahigayonan’g makakita ug kapanibaan,
hilis nga paglaom, pagsulay kini sa kahigayonan…

Share this: