GASA ANG PAGKAAMAHAN

Share this:

GASA ANG PAGKAAMAHAN

nanaghupot sa tul-id ug tigson nga baston,
sinambugan ug kakugi sa buhat nga sulundon,

walay pupanukong mopabarog sa tigbayon,
mopakaylap, manghatag, mopakatap,

sa binhi ug liwat, naghupot sa kusog ug ugat,
mobandilyo sa kahingigo niyang mopaliwat,

mangahas, manugkad ug mangligwat sa paghulma,
mga pagtuman sa tinuod nga tahas sa gugma,

ang pagkaamahan, ilhon ug hangpon ta,
kini usa ka dili makalimtang gasa..

TIMA-ILHAN sa gilumutan nang pangedaron sa usa ka AMAHAN:

1. Layo ang tinan awan, duol ang inihian;

2. Maglingkod magduka, dli katug kon mohigda;

3. Mahinumduman ang nangaging panahon, malimtan na ang pagkakaron;

4. May gihunahuna ang utok, magsige na Lang ug hinuktok;

5. Sa una gahi kon maghulat, karon bisag unsaon, dili gyud mokihol hangtod ang maghulat maoy manggahi;

6. Sa una, mogahi kung masaghiran, karon di na bisan pag hukaran ug pakwan.

7. Sa pagkakaron, wala na gyuy matilok, magtiyabaw sa hilom, dali na kaayong muluom. dili na makabuylo ug lihok, ipaagi na lang sa mga inutok, teks teks na lang hangtod makatulog, paluyaluya aron ingnong busog.

Share this: