Featured Balak: BUTA and LUBOG NGA PANAN-AW

Share this:

BUTA

ngitngit, mingaw ug haw-ang,
hubo sa talan-awon’g pinasagdan,
tingog ang gamitonon’g gabayan,
hiram ug simhot dali’ng madangpan,
kon hagit sa pag-ila, pag-ila ila ang hisgotan,

ang pulong buta, nahimong sanglitanan
may gugma’ng buta, mag-unggoy’ng buta
may magdala’g kabo, magpaila nga siya buta
ang pulong buta, ang pagpaila nga siya buta
mahimong puhunan sa mga nagpakabuta,

may mapandol ug matakilpo,
adunay mapakong ug masuko,
dagko’ng hitak sa kamapasagaron,
siya nahitumpawak, nagpa-ulipon,
kahibudnganan kay dili siya buta,

tanan dayag makita sa iyang mata,
sa pag-amping diay siya nabuta,
pangandoy sa kahayag gikalimtan na niya,
sa iyang pagbutabuta ug pagpakabuta,
ganti’s kaparotan maghulat ra kaniya!!!

LUBOG NGA PANAN-AW – kon mata ang motan-aw, hunahuna ang magdala’g panan-aw, lainlaing bugno sa panginabuhi, may mag-agad, may mosukwahi, may tul-id ug magmagahi, katakos, kahibalo ug katarong, kalantip, kamadasigon ug kamanggihatagon, ipurongpurong, mga iwag kini sa dalang sulondon, samtang may magsarasay, magpandong ug kalaw-ay, dili mahimutang daw magsalimuang, kalaksot sa hambog, kaigihan, kasina, kahakog, dili makamao maikog, kini ang panan-awong lubog.

Share this: