Featured Balak: LANSYAW and MALDITO

Share this:

LANSYAW

pagkaong makapaiknat sa kilay,
muaghat sa ugat nga gilaay,

mga gakos pahinggon sa tinandayay,
sa mga dodong ug mga inday,

magharong, sa init nga sabaw,
saw-an, higopon, ang espesong nag-alisngaw,

kompleto kini sa rekado,
tinaguang parte sa baka’ng gipinopino,

gitagod, gisabwan, gitemplahan, gikahinaman,
aron mapaniguro ang kalig-on sa mga lutahan,

mopatin-aw sa buluhatong gimilamilaan,
lansyaw, dangpanan sa mga edarang

dili gayod muangkong may kinutuban
ang tulumanon sa pagtisok ug liso sa kalibotan…

MALDITO

hiyas nga sukwahi sa kabuotan,
dili mahimutang sa binilyako’ng binuhatan

gamiton kini niyang hinagiban,
mamuak, manghasi sa kalinaw sa uban,

pagahiay’s ulo kanunay’ng giinsayo,
paugatay numero uno niyang rikado,

sinumbagay, siningkahay, sinikhanay,
bahala na ug daghang pughak mapusgay,

lahi kini sa binabaye nga kinusiay,
magkinawrasay, maglinabnotay, ug maghiniwiay,

dayag madungog ang lalaki’ng maldito,
lahi sa babaye’ng nagtakuban sa pagkamaldito…

Share this: