You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords

Featured Balak: PAKAMAO and KALIMTANON

PAKAMAO

binuhatang manukot ug pagtagad,
dili makamaong mobalibad,
bahala na ug tira pasagad,
magpakaaron-ingnon dili managad,
uban sa agtang pinahangad,
dili moangkong masipyat,
magpakamao sa binuhatang ahat…

KALIMTANON – muabot lamang kining dili damhon, subrang hinog sa panuigon, mga pagsuway sa kawad-on, ilabi nag may magpahinumdom, sa dili tiaw’ng bayronon, dali’ng madangpan ang pagkakalimtanon, mahimo usab kining babag, sa saad nga gipanghikyad, may mag-ingo’ng wa sa ta ron, may musulting ato lang sigehon, bahala’g hinay na basta lang makanunayon, kakalimtanon atong lipaton, kon buluhaton kanunay’ng hangpon, kanunay’ng atimanon, ukiton, susihon, kon mahimo pa bang ukayon, ang matentalong pahiyom.