Featured Balak: LUTHANG ug PAHOOT

Share this:

LUTHANG DILI PA KAGAR
By: Atty. James F. Lobedica
Capitol Site, Cebu City

ang imong kamatinagdanon,
timaan sa imong paghinumdom’s,
kakugihan mong mangukay’s buluhaton,
magpatuotuo’ng dili ka pa gayud kalimtanon,
bisan pa’g gibiyaan sa kabatan-on,

bisa’g gisibatan’s gikakuyog nga batan-on,
apan pabilin’g hugot nga motisar,
magpabilin’g kusog mangareglar
aron dili makalimtan, dili maalaan’g
magdaladala ka na lang ug kagar nga luthang…

PAHUOT – sukaranan sa buhat nga inutok, may mangapandol ug manggimok, tiaw mo bay sa huot, mahibaloan ang igsusul-ob kon muhuot, may mangita ug huot, may manghagad ug pahuot, alegre gyud basta hisgotan pahuot, may mahimuot ug may magmug-ot, depende ang tanan sa imong pagbuot, basta luag ug walwag kana dili huot, apan kon imong singot magtubod, aron makapasulod, sigurado nasum-ok kag huot, sa kakugihan nimong mupahuot.

Share this: