Featured Balak: TIK, TAK, TIK, TAK…2015 NAGSINGABOT NA…

Share this:

TIK, TAK, TIK, TAK…2015 NAGSINGABOT NA…

ang taknaan nagpangatagak,
may mga saad nga namulak,
may nabahaw ug napan-os,
mga pasalig nga napaltos,
luyahong minuto ug segundo,
miagunto, gikusokuso,
tuig 2014 nagkaawop na,
nagkalanay sa atong mga mata,
tuig sa nag-untol untol nga kabayo namilinbilin,
krisis sa nihit nga kapanibaan nagpabilin,
pag-ilaid sa mga damgong napulak gitagamtam,
nagpasad sa atong pagpadulong sa unahan..

tik, tak, tik, tak…

maampingong naglatas ang karnero ug kanding sa 2015,
kabalhiboon niyang naangkon, tataw’ng may gihakgom,
bag-ong panaad gipangladlad,
sa kasingkasing gibukhad,
pagkamabinantayon hingosgan,
pakiglambigit sa kinabag-an,
paghinultol sa buluhaton,
kakugi, kahibalo’g kamadasigön,
itanom, atong bugtawön….

tik,tak, tik, tak…

sa atong kamot,
sa atong paningkamot,
mautingkay ang nagpaabot,
sa atong pagbuot,
mahimong maharuhay ug maalimuot,
ang gipangandaman tang umaabot…

sa tuig 2015,
tubagon ta ang mga pangutanang nagpaabot
iladlad ta ang agianang gipanglukot
hala pasudlon ta ang kanding ug karnerong kulot….

tik, tak, tik,tak…

Share this: