Featured Balak: PAYAG, REMEDYO and ITLOG

Share this:

Featured Balak: PAYAG, REMEDYO and ITLOG
by James Lobedica

PAYAG – pinuy-anang nagbarog sa kamapaubsanon, busog sa hanging matinud-anun, haruhay sa huyuhoy nga banikanhon, busog sa maayong panglawas, ang mamuyo lagsik ug lawas, utan-utan, buwad ug mga prutas, lakip na tuba magdalag kasikas, kuninitan daling mapahimungtan, yanong pamuyo atong pagahikit-an

REMEDYO – paagi kini aron makalikay ka sa pagpangamote, laing pulong kini sa pagpanghulam kay naapiki.
Remedyo sa magtiayon…
‘Paremedyoha ko diha ug sinsiyo day para pamlete’, ni Dong Onyot pa nga nangindahay sa kapikas..

ITLOG – sukaranan kini sa piso human mapusa, may dagko ug gagmay’ng itlog nga atong makita, samtang may itlog nga mamugnaw, mangunot panahon sa tingtugnaw, giingong ang itlog gamay kon dali ra moyayay, samtang dako ang itlog sa palaaway, walay itlog ang taslakan ug talawan, dayag mapiho sa pinulungan ang iyang kakulang, haguka ug kanunay’ng palingpaling ug baroganan.

Share this: