Featured Balak: LUHA SA KASAKIT, HAPYOD and YANGO

Share this:

Featured Balak: LUHA SA KASAKIT, HAPYOD and YANGO
By:  James Lobedica

LUHA SA KASAKIT – kagul-anan ang malarawan kon kasakit ang mahisgotan, samtang ang luha timailhan, sa kasakit nga masaksihan, may mubatig kasakit sa sinugdanan, apan mahimo kining lami sa kaulahian, luha sa kasakit, may makapamahit ug may magping-it, kasinatian kining kanatong tanan makaambit..

HAPYOD – pag-amuma ihatod, kainit iyang ipamatuod, hapyod dangpanan sa magsaguyod, hikawan mo man ug kusog, pagngan mo man sa kahayag, sa kangitngit magbansiwag, hapyod hapyod hapyod, kini moayuda ug mopatuy-od, mopabarog, manghagit sa imong kahimsog.

YANGO – inamang nga pagsanong, pagtubag nga walay pulong, bantayanan ang pagyango, sination nga dili ka maigo, salabtonon kini nga buhat, pailawom iyang pakiat,
kay ang pagyango, ilabi na ug yangoyango, lahi kaayo sa pagduko, samtang ang pagduko moingon, ‘wa sa ta ron’, tan-awa, bisan pag titi-on, moduko lang gihapon.”
ang pagyango ug pagpayangoyango, may makaingon, “ah, abe kog ugma na nato tiwason, ato pa diay’ng sigehon. Imo pa man god nang gipayangoyango.”

Share this: