OFW Speak “No To 550 Pesos Airport Terminal Fee, No To Corruption”

Share this:

OFW Speak “No To 550 Pesos Airport Terminal Fee, No To Corruption”
First posted in Facebook.com/PatnubayOnline

Please read, share and change your profile picture.

Nagpadala na ng memo ang MIAA na may pirma ni Honrado, na nag-uutos sa mga airline companies at airport stakeholders na itutuloy na nila ang pagsingil ng 550 Pesos terminal fee sa NAIA ngayong darating na February 1, 2015.

Lahat na lamang na gusto ng gobyerno pababayaran sa ating mga OFW ay sapilitang ipinatupad na walang konsultasyon mula sa ating hanay. Kahit napakavalid pa ng ating mga rason ay hindi tayo pakikinggan. Ito na ang gobyerno na sobrang nagbalewala sa ating mga boses, sa ating kakayahan, sa ating kalakasan. Pinagsamantalahan nila ang hindi natin pagkakaisa.

Ang rason ng gobyerno ay karamihan daw sa ibang mga bansa ay kasama na sa ticket ang pagbabayad ng terminal fee nila.. Kung gagamitin natin ang palabas na rason ng gobyerno, ito ay para sa convenience sa mga turista na aalis ng Pilipinas pagkatapos ng kanilang pag-stay sa atin.

Sa ngayon, ang mga turista ay pipila sa terminal fee booth para magbabayad ng terminal fee. Tayo naman ay pipila pero ipapakita lamang natin ang oec.. Wala tayong babayaran. Pagdating ng February 1, 2015 kung hindi natin ito pipigilan, maluwag at mawalan ng isang pipilahan ang mga turista. Tayo naman ay pipila para sa refund.

Gaano ba kalaki ang naiambag ng tourism sa ekonomiya ng bansa natin? Kaya ba nilang tumbasan ang naiambag mula sa mga remittances ng mga OFW?

Ang mga turista karamihan ay isang beses lamang pumupunta ng bansa natin.. kaya ang magiging convenience nila ay isang beses din lamang. Samantalang tayo na mga OFW ay taon-taon umuuwi.. Kung ipagpilitan natin yong pagpila para sa 550 pesos? Tayo ang pinapahirapan.

Pero ang malalim na dahilan ay hindi para sa convenience ng turista kundi para sa pera na kanilang makakawat sa mula sa mga OFW na ayaw nang pipila para sa refund. Ang nangyayari ngayon, tayo na ang turista sa sariling bansa natin. Tayo ang inaapi, tayo ang ginagatasan ng gobyernong naligaw sa tuwid na daan.

Ang dami na nilang sinisisingil sa atin na sapilitan. Okay lang sana kung sa pagpila at pagbabayad ay may paggalang ang kanilang mga tauhan na tumatanggap ng ating pera.. Ngayon dinagdagan pa ng isang sapilitan na sisingilin nila sa atin. May kasama pang konsuwelo de bobo ang gobyernong ito, “Ayon sa batas, exempted ang mga OFW sa terminal fee. Kaya, pwede silang magrefund ng kanilang 550 Pesos. Pipila lang sila sa refund counter sa loob ng airport, bago ang oras ng kanilang flight.”

Alam nila na pagod na tayo sa daming pila na ating sasalihan bago makalagpas ng immigration counter, at alam nila na sa pagpapagod nila sa atin ay hindi na natin pag-aksayahang pilahan pa na makukuha ang 550pesos na refund. Nakahanap na naman sila paraan para makapagnakaw at tayo na naman ang kanilang ginagatasan.

Hindi na sila nakuntento sa dami na nilang sapilitang pinabayaran sa atin. Hindi na sila nakuntento sa pagka-antipatiko ng kanilang mga tauhan sa tanggapan ng poea, owwa or dfa. Hindi pa sila nakuntento sa kanilang ginawang pagpapabaya sa paghawak ng mga kaso ng mga OFW sa abroad. Kung magreklamo ka sa isang palpak na tauhan ng POLO or embahada, ay ipopromote pa nila. Tuwang-tuwa ang gobyernong ito sa kanilang ginawang pang-aapi sa atin. Wala silang kaluguran, sa pagpapahirap sa atin.

Kahit kailan, hindi natin narinig at hindi natin naramdaman mula sa gobyernong ito ang pasasalamat. Marami sa ang mga leaders sa ibang bansa, mga negosyante, mga analysts at kahit si Pope Francis ay inacknowledge tayong mga OFW ang dahilan na hindi lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas; kahit ito na ang gobyerno na pinakacorrupt sa buong kasaysayan ng mundo.

Nakikiusap po tayo sa mga kapwa OFW, na ating hadlangan itong masamang balak ng ating gobyerno. Ipapakita natin ang ating pagkakaisa. Magpalit tayo ng profile picture katulad ng profile picture ng page natin.

Dasal Tayo

O aming Panginoon, ang lahat ng papuri ay sa Iyo lamang at sa Iyo lamang kami dapat hihiling at mananampalataya.

Pigain Mo po ang mga puso ng lahat ng mga masasamang tao, lahat nang tumatapak sa karapatan ng kapwa, lahat nang mga abusado sa kapangyarihan at mapang-api, yong sakim sa kayamanan at lahat ng mga mapagkunwari; pigain mo pa po na sa sobrang sakit ng bawat pagsikip ng kanilang mga dibdib ay mapipilitan silang mapapikit at mapaluha.

Hiniling din po namin na sa bawat pagpikit, sa bawat pagluha ng kanilang mga mata at kahit sa pagtulog, Ipakita Mo po sa kanila ang hitsura ng impyerno, ipadanas mo sa kanila ang init ng nagbabagang apoy. Ipamukha Mo po sa kanila O Panginoon ang kahihiyan dahil sa kanilang mga kamalian at pagpasakit nila sa kapwa tao. Iparamdam Nyo rin sa kanila ang takot sa nakaambang kamatayan, sa bawat segundo ng kanilang buhay, kahit saan man sila naroroon. Sa ganung paraan ay may pagkakataon pa silang magdarasal sa Iyo, magsisisi at humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanilang kasalanan sa kapwa.

Kung sakaling sila ay totoong magbabago ay kunin Nyo na po kaagad ang kanilang mga buhay at baka babalik pa sila sa pagkama-kasalanan.

At sa kanilang pagpanaw nitong mundong ibabaw, nararapat lamang na maiiwan ang kahihiyan ng kanilang pagka-abusado at kamalian para hindi na sila pamamarisan pa ng iba. At sa mga susunod pa na henerasyon, ang kanilang mga apelyedo ay magiging sumpa ng kahihiyaan.

Dalangin po pa rin namin na kung tunay man silang magbabago, matatanggap sana sila sa Paraisong pinagkaloob Mo sa lahat ng mga totoong nanampalataya sa Iyo.

Pero aming Panginoon na nakakaalam ng bawat puso ng bawat nilalang, ang mga makasalanang ito lalo na ang mga nasa gobyerno at mga politiko; ay hindi naniniwala na may langit at impyerno. Ang turing nila sa sarili ay sila ang diyos. Kaya po nakiusap kami na kunin Nyo na po kaagad ang kanilang mga kaluluwa at itapon na sa pinakamainit na parte sa nagbabagang apoy ng impyerno.

Amen
—-

Share this: