Featured Balak: SULAGMA, KWARTA, SELOS

Share this:

SULAGMA

panghitabo nga wala tuyua ang sulagma,
tsamba, wala dahomang panagkita,
may sulagma nga panagtutok,
manghinog, mohulma ug init nga hangop,
may kaharuhay ug kapait nga sulagma,
may kalamposan ug kaparotan nga sulagma,
sa sinugdanan daw dili katuhoan,
apan aron madali tuhoi na lang,
sa layo pa, dili kini makita,
muabot lamang kining dili magsaba…

KUWARTA – kuwarta, kuwarta, kuwarta, butang kining makapabalaka, makapahiusa, makapausab sa kinaiya, kon kuwarta mohatod sa kalamposan, kini magdala usab ug kaparotan, ang kuwarta ug gugma ba managsama? Ang prinsipyo ug respeto makuha ba sa kuwarta? may mga mata’ng magsiga, maghinuktok, huyhoy ug abaga, haw-ang ug mingaw diay ang bulsa, pamahaw, paniudto ug panihapon, kanunay na lang handumon, may makapangawot ug dili katol, may mga kamot mangatol, daghan ang dili mahinultol, may pipilang magsalimuang, sa kuwarta sila halos matabunan, kuwartang pinaspasan maoy ilang gisaligan, sa tanlag ug konseyinsiya sila pagahukman, mamingaw’ng halwa ilang padulngan.

SELOS – pulong nga nagdala ug pangigi, buluhaton kini sa madudahong babaye ug lalaki, kabalisa ug walay hunong nga pangunot sa agtang, sagad natong masaksihan, mangyamiid ang binuhat nga giputos ug selos, siya magpangusmo sa kapungot hangtod makalimtan na lang ang pagpanghilam-os, Mahimo kining sinugdanan sa kapungot, bagotbot ug mga kamot nga mangumot, imong buhok mahurot ug kalarot!

Share this: