Featured Balak: PEBRERO and PUHUNANG INAYRAN

Share this:

PEBRERO

kahumot sa kabulakan nga dugukan,
mga buyog ug alibangbang maganayan,

manggimok, manuyhakaw ning bulan sa Pebrero,
may magkiaykiay sa gugmang gakayokayo,

sa plaza maglaray, may mangita’g kaparayganay,
bulan kini sa managhigugmaay,

pagkadaghana sa kasingkasing mangumbitay,
kalas kaayo sa pahumot ang mga magpauraray,

maningkamot makadimdim sa gugmang gitagay,
manugkad kini sa kainit ni Dodong ug Inday..

PUHUNANG INAYRAN

sinugdanan ang puhunan,
padas-ag sa panudlanan,

kuwarta, kahago, singot,
sa kapig-ot, may magbagotbot

kahibalo mahimong puhunan,
nunot kini sa kamadasigon ug kakugihan,

apan may pait nga puhunan,
kon kasundalohan ang ipamuhunan,

minilyong dolyares ang gisipitan,
may namuhunang makabalik sa serbisyo,

pagsikop sa gikaintapang maldito
iyang gipuhunan, apan kagul-anan ang sangpotanan

kon sa kaulahian, daghan ang magbangotan,
kini ang puhunang inayran.

Share this: