Featured Balak: KUGIHAN, TABANG and HANGOS

Share this:

K U G I H A N
ang kakugihan buhat nga magtimaan,
kini mosalingsing ug mopadaghan,

mosangpot ug maayong panag-ingnan
sama sa pagpakatap sa binhi sa kaliwatan,
sa kadaghanan kanunay’ng tukawan,
hasta pamilok makalimtan sa kakugihan,

pabusog basta lang mataligm-an,
kab-oton ang tingohang kakugihan,

babaye’ng kusog manganak, kugihan.
mga lalaki’ng kusog mopaanak, kugihan

walay liatan, makabatog lang,
binuhatan lunlon kamagwangan.


TABANG – buhat nga magdalag kahayag, mopadasig sa damgo’ng natumpag, makahupay sa nangsangkiig, pahiuli sa talan-awong nagtulingig, pagkaong tinughong ug sinangag, may humok ug may makapangag, dawaton ang tanan, sa kinasingkasing patalinghugan, kinasingkasing nga tabang, gasa kining tanan sa manginahanglan.

PASANGIL – mugna kini sa usa ka sumbong, lamasan kinig tulisok nga makalipong, panan-aw sa nakit-ang kasaypanan, may pasangil nga maglagubo sa tubaan, panikas, pamintaha, pasangil nga manurok sa sugalan, kinamangay, pinalitay, mga pasangil sa piniliay, samtang palusutay, ug padangogay, ang huptan sa mamasangil ug mapasanginlan, magpasad ang pasangil sa hukmanan, dili tanang napasanginlan sad-an, ang pasangil utingkayon, iwisiwisi, kon kamatuoran dili ba makakisikisi…

Share this: