Brochures: KSA’s Domestic Labor Regulations in Tagalog, English and Arabic

Share this:

Brochures: KSA’s Domestic Labor Regulations in Tagalog, English and Arabic

Mga kapwa OFW na mga kasambahay. Ito po ang official brochures ng KSA Domestic Labor Regulations na napagdiskusyonan natin sa mga nakaraang graphics; ang mga karapatan at mga obligasyon ng Domestic Worker at ng kanyang Employer. Nandito rin ang parusa kung sino man ang lumabag sa batas na ito.

Maari nyong i-download at basahin ang Tagalog o English brochrues, para magkaroon kayo ng patnubay; para lalo nyong maiintindihan ang inyong mga karapatan at mga obligasyon bilang kasambahay; at para inyo ring maintindihan ang mga karapatan at mga obligasyon ng inyong employer

Maari nyo rin i-download ang arabic brochure para maipapabasa nyo sa inyong employer at ipapaalam nyo sa kanila na may batas na ang Saudi Arabia para sa mga kasambahay. At may nakalaan na parusa kung sino man ang lumabag nito.

Sa mga kasambahay na papunta pa lang sa Saudi, maganda if magkaroon kayo ng printed copy ng mga brochures na ito para madala nyo dito. Kung may hindi tama sa palagay nyo then ipabasa nyo ang printed copy sa inyong employer.

Kung hindi nyo mabuksan ang brochure sa main link, subukan nyo ang alternate link.

Patuloy ang pagdarasal, wag mawawalan ng pag-asa .. Walang silbi ang buhay kung wala tayong dasal at pag-asa.. 

TAGALOG 

main link: 

http://musaned.gov.sa/Content/Uploaded/Brochure-Tagalog.pdf

alternate link

Musaned Brochure-Tagalog.pdf

ENGLISH 

main link: 

http://musaned.gov.sa/Content/Uploaded/Brochure-English.pdf

alternate link: 

Musaned Brochure-English.pdf

ARABIC 

main link: 

http://musaned.gov.sa/Content/Uploaded/Musaned%20Brochure-Arabic.pdf

alternate link: 

Musaned Brochure-Arabic.pdf

For Brochures in other Languages

http://www.musaned.gov.sa/en/Support/Downloads2

Source: http://musaned.gov.sa/

Share this: