Video: Happy Family ng Mag-asawang Pinay Nurse at Saudi

Share this:

July, 27, 2018 – naipalabas sa MBC Channel ang kwento ng isang Filipina nurse na nakapag-asawa ng isang Saudi sa Thuraif Province. Nagkakilala sila sampung taon na ang nakaraan nang sila ay magkasama sa trabaho sa isang hospital sa Thuraif.

Bumisita ang Saudi sa Pilipinas para makilala ang pamilya ni kabayan saka sila ay nagpakasal.

Paglipas ng sampung taon, may tatlo na silang anak at matatag ang pagsasama ng kanilang pamilya.

Share this: