KSA: There is No Connection between Opening Shops 24 hours and Prayer Times – Deputy Minister Khalid Al-Dughaither (MOMRA)

Share this:

Nagkaroon ng kalituhan sa mga non-Arabic news media sa kanilang pagkakaintindi sa decision ng KSA Council of Ministers na papayagang mag-bukas ang mga shops ng 24 hours.

Kaya na lamang may mga online news na English, ang nagbabalita na hindi na daw magsasara ang mga shops sa Saudi sa oras ng salat (prayer).

Sa mga expats na matagal na sa Saudi Arabia, alam nila na ang ibig sabihin sa salitang “open 24 hours” ay bukas kahit sa paglagpas ng hatinggabi at nagsasara lamang sa oras ng salat. Ang dalawang halimbawa para dyan ay ang Tamimi Markets at Panda.

Sa Video ng panayam ng Sada News kay Engr. Khalid Al-Dughaither, Deputy Minister of the Ministry of Municipal and Rural Affairs (MOMRA), sinabi niya na walang koneksyon ang desisyon na pagbukas ng 24/7 sa mga shops, sa oras ng salat.

Dadag pa ni Engr. Al-Dughaither, ang Ministry of Municipal and Rural Affairs ang mag-aaproba sa mga shops na pwede mag-operate ng 24/7. May financial charges din na babayaran sa Ministry ang mga shops na nais mag-apply sa programa.

News Source: slaati.com
News Link: https://www.slaati.com/2019/07/16/p1444516.html

(Google Translation of Arabic News to English)

Video: There is no connection between opening shops 24 hours and prayer times

Deputy Minister of the Ministry of Municipal and Rural Affairs for Planning and Programs, Engr. Khalid Al-Dughaither, confirmed that the decision to allow the opening of shops 24 hours has nothing to do with prayer times.

The Council of Ministers has decided to allow business activities to operate for a period of 24 hours, at a financial charge determined by the Minister of Municipal and Rural Affairs, in accordance with the considerations which he deems appropriate, as well as the commercial activities for which such change does not apply, as required by the public interest or the nature of such activities

Share this: