Ahmed Al-Faouri, Jordan Recruitment Agencies Association nakipagpulong sa POLO at Philippine Embassy

Share this:

Ahmed Al-Faouri, Jordan Recruitment Agencies Association nakipagpulong sa POLO at Philippine Embassy

Ang pinuno ng Samahan ng mga may-ari ng Recruitment Agencies for Non-Jordanian Domestic Workers na si Ahmed Al-Faouri ay nagbigay ng detalye sa kanyang pakipagpulong sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan.

Sinabi ni Al-Faouri sa isang pahayag sa Albalad News noong Martes na matagumpay ang kinalabasan ng pagpupulong, kung saan napag-usapan nila ang ilang mga isyu at mga problema na nakaharap sa sektor, kabilang ang medical examination, kung paano mapapabilis ang pagsumite ng mga kontrata at magtalaga ng isang pinoy coordinator sa mga recruitment agencies na nagdadala ng mahigit 100 domestic workers sa loob ng isang taon.

Pinuri ni Al-Faouri ang pakikipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas at ng pinuno ng POLO at sa kanilang pagtugon sa serbisyo ng sektor at pambansang ekonomiya, at sa pagtulong para maorganisa nang maayos ang sektor para sa proteksyon ng mga mamamayan ng Jordan at para sa proteksyon ng mga babaeng manggagawa.

Arabic News Source: http://www.albaladnews.net
Link: http://www.albaladnews.net/more-249722-1

(Google Translation of Arabic News to English)

Al-Faouri: The recruitment of female domestic workers must be coordinated

Last Updated: 2019-07-23, 09:24 am
Tariq Khadrawi

The head of the office of the non-Jordanian household workers Ahmed Al-Faouri revealed the details of the meeting held Monday at the headquarters of the Directorate of Home Workers with the Philippine consul.

Al-Faouri said in a statement to the “Albalad News” on Tuesday that the meeting was fruitful, where he discussed some outstanding issues and problems facing the sector, including medical examination and work to streamline the submission of contracts and appoint a coordinator in offices that bring more than 100 workers annually to communicate and understanding with workers .

Al-Faouri said that the union was able to reach solutions on the issue of facilitating the process of giving contracts and activating the work of the Complaints Committee, which deals with solving problems and obstacles between citizens and office owners and approving the introduction of a coordinator for offices that bring more than 100 Filipino workers.

Al-Faouri said that the union discussed the issue of medical examination and that it should be resolved in the future through the joint committee because it is not the decision of the Philippine mission.

Al-Faouri praised the cooperation of the Philippine consul and the director of the Directorate of Domestic Workers and their response to the service of the sector and the national economy, and contributes to the organization of the sector, the protection of Jordanian citizens and the protection of female workers.

Share this: