UAE: Sampung (10) Taon na Kulong ang Hatol kay Kabayan dahil sa Pagsali umano sa “Daesh” aka ISIS

Share this:

UAE: Sampung (10) Taon na Kulong ang Hatol kay Kabayan dahil sa Pagsali umano sa “Daesh” aka ISIS

Abu Dhabi
July 25, 2019

Nasentensiyahan ng Abu Dhabi Court of Appeals ang isang Pilipino, ng 10-taon na pagkakulong pagkatapos na mahatulan ng “guilty” sa pagsali umano sa teroristang grupo na “Daesh” aka ISIS at sa pag-set up ng mga websites upang ipalaganap ang mga ideolohiya ng teroristang grupo.

Ipinataw din ng korte ang multa na dalawang (2) milyong dirhams (544,000 USD).

Ipinag-utos din ng korte na kumpiskahin ang lahat ng mga computers, mobile phone at camera, at ipapasara ang lahat ng mga website na nilikha para magpalaganap ng info, articles, videos at photos na nagtataguyod sa teroristang grupo na “daesh” aka ISIS.

Sa kanyang depensa, sinabi ng kanyang abugado na si kabayan ay ay walang kakayahan teknical at oras para magpatakbo ng isang network ng mga accounts sa mga social networking site.

“Ang paglikha ng pitong accounts ay nangangailangan ng isang koponan ng mga highly-skilled na mga tao na dapat din ay may sobrang oras para i-manage ang mga ito.”

“Imposible para sa aking kliyente, na nagtrabaho lamang sa bahay ng kanyang sponsor at wala rin kakayahan na mag-manage ng mga naturang maraming accounts.”

Arabic News Source: https://sabq-sa.com
Link: https://sabq-sa.com/breaking_news/post-6145137

(Google Translation of Arabic News to English)

UAE: 10 years imprisonment for Filipino Join the “Dahesh”

July 25, 2019

The Abu Dhabi Court of Appeal sentenced a Filipino to 10 years in prison after being convicted on charges of joining the terrorist “Daqash” organization and setting up a group of websites to promote the organization’s ideas.

The court also fined two million dirhams ($ 544,000), confiscating all personal computers, mobile phones and cameras, and shutting down all the websites he created to publish data, articles, videos, photos and films promoting the terrorist “da’ash”.

In his defense case, the defense lawyer said that the defendant did not have the technical skills or time to operate a network of accounts on social networking sites.

“The creation of these seven accounts requires a team of highly skilled people with the time to manage them.”

“This is not possible for my client who works in his sponsor’s home and does not even have the ability to manage such accounts.”

Share this: