Pilipina na kasambahay sa Cairo, pinatay ng amo na Egyptian dahil hindi nilinis ang Apartment.

Share this:

Pilipina na kasambahay sa Cairo, pinatay ng amo na Egyptian dahil hindi nilinis ang Apartment.

Sada Cairo :
MArch 19, 2017

Hinuli ng mga awtoridad mula sa Nasr City Police Station ang isang Egyptian na babae na pumatay umano sa kanyang Pilipina na kasambahay, sanhi ng pagtatalo tungkol sa paglilinis ng kanilang apartment.

Nakatanggap ng report ang Nasr City Police Station na mayroong Pilipina na kasambahay na nakahandusay sa isang apartment.

Sa imbestigasyon napag-alaman na pinagsabihan umano ng amo niya na babae ang kasambahay na hindi maayos ang kanyang trabaho at ito umano ay nagdulot ng matinding pagtatalo ng dalawa.

Hanggang, sa tumakbo umano ang kasambahay sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Naagaw umano ng amo kutsilyo at sinaksak ang Pilipina na kasambahay nang maraming beses hanggang sa ito ay mamatay.

Arabic News Source: slaati.com
Link: https://www.slaati.com/2017/03/19/p731517.html

(Google Translation of Arabic News to English)

An Egyptian kills her Filipino maid for failing to clean the apartment
Sada Cairo :
MArch 19, 2017

Security officers at Nasr City police station managed to seize an Egyptian woman who got rid of her Filipino maid after an argument about cleaning the apartment.

Police in the Nasr City area of ​​the capital, Cairo, received a report that a Filipina maid had fallen into the apartment where she worked.

The investigation revealed that the owner of the apartment accused the maid of negligence in the performance of her work and river to develop an argument between them resulted in the maid going to the kitchen and bring a knife to hit the owner of the apartment, but the woman was able to take the knife from her and stabbed several stabs to lie dead body soaked in her blood.

Arabic News Link: https://www.slaati.com/2017/03/19/p731517.html
Share this: