Al Ahsa, KSA: Isa pang Pinay na Kasambahay ang nahatulan ng pagkakulong at palo dahil sa paglagay ng ihi sa pagkain at inumin ng amo

Share this:
Arabic News Source:Sabq.org

Isa pang Pinay na Kasambahay ang nahatulan ng pagkakulong at palo dahil sa paglagay ng ihi sa pagkain at inumin ng amo

August 18, 2019
Al Ahsa, KSA

Isa na namang Pinay na Kasambahay ang nakasuhan dahil sa paglagay ng ihi sa pagkain at inumin ng kanyang amo, na naging sanhi pa sa pagkakaroon ng hepatitis C virus sa amo na babae.

Mga dalawang buwan na ang nakaraan nang madiskubre ng amo sa loob ng refrigerator, ang bote na may lamang ihi.

Sa korte, umamin umano si kabayan sa paglagay ng ihi sa salad at tsaa at kaya niya ito ginawa ay dahil sa hindi maayos na pagtrato sa kanya ng kanyang mga amo. Hinatulan ng judge si kabayan ng walong (8) buwan na pagkakulong at 200 lashes (palo).

Pero hindi sinang-ayunan ng Court of Appeals ng Eastern Region ang hatol at inirekomenda sa Al Ahsa Criminal Court na dagdagan ang hatol.

Kamakailan lamang naibalita natin ang tungkol sa isang Pinay na Kasambahay na nahatulan ng Dammam Criminal Court ng isa at kalahating taon na kulong at 300 lashes at dahil sa paglagay din ng ihi sa pagkain at inumin ng kanyang mga amo. Sinang-ayonan naman ng Court of Appeals ng Eastern Region ang hatol sa kanya.

Arabic News Source:Sabq.org
Link: https://sabq.org/SgNQ3F

(Google Translation of Arabic News to English)

Al-Ahsa: Penalty rejected her eight-month prison sentence and 200 lashes
Court of Appeals in Eastern Province calls for intensifying the penalty of “urine worker” after causing a liver virus for her employer

18 August 2019 – 17 Dhul Hijjah

The Court of Appeal in the Eastern Province rejected a ruling issued by the Criminal Court in Al-Ahsa Province to imprison a domestic worker of Filipino nationality for eight months and 200 lashes, and demanded that the penalty be increased; in return for putting quantities of “urine” in salad and tea, which they prepare for family members. A citizen who works for her, causing the wife of a citizen to contract the hepatitis C virus;

The details of the incident date back to about two months ago when the wife of the citizen discovered a bottle inside the refrigerator, containing a worker’s urine’, which she puts on food and drink, and the worker admitted to putting it deliberately because of the ill-treatment she receives from the citizen’s family, according to her claim before the judge.

The Al-Ahsa Criminal Court sentenced the Filipino worker to eight months and 200 lashes, which was rejected by the Court of Appeal in the Eastern Province demanding that the penalty be increased.

It is noteworthy that the Dammam Criminal Court recently issued a court ruling against a domestic worker of Filipino nationality; She was sentenced to one and a half years imprisonment and 300 lashes with deportation after the expiry of her sentence, and not to enter Saudi Arabia again.

Share this: