Mga Teachers sa Amman Jordan nagproprotesta na pataasan ang sahod, mga OFW apektado

Share this:
Kuha ng isang OFW na naipit sa rally

Mga Teachers sa Amman Jordan nagproprotesta na pataasan ang sahod, mga OFW apektado

Amman, Jordan
Setyembre 5, 2019

Nagkasagupa ang mga pulis at ang mga teachers na nagproprotesta na patataasan ang kanilang mga sahod.

Nakiusap naman ang gobernador ng Amman sa mga teachers na igalang ang karapatan ng mga estudyante at huwag gagawin ang protest sa araw ng may pasok sa eskwela.

Apektado din ang maraming OFW dahil kailangan nilang maglakad ng malayo sa pagpasok sa trabaho o sa pag-uwi sa kanilang mga bahay.

Patnubay, di ako makakadaan, ang dami naming pinoy na naglalakad at mabilis pa ang lakad namin kay sa taxi

Patnubay, ang laki ng rally, buonng circle ng Amman from second to seven circle ang occupied nila walang makakadaan na sasakyan.

Ka Patnubay, kahit ako bumalik ako di ako makakadaan .kararating ko lang sa workplace ko ulit. Di lang muna ako uuwi ng bahay.

Sir, Sarado lahat ang daan ang layo pa naman ng bahay namin.

Payo ng Patnubay sa mga kapwa OFW: Umiwas po tayo sa lugar ng kagulohan at kung maari huwag munang lalabas habang hindi pa humupa ang kagulohan.

Reference: https://www.facebook.com/watch/?v=426935444590436

Share this: