Ambassador ng Pilipinas at Ambassador ng Republic of Iraq sa Vatican, nagkaroon ng pulong

Share this:

Ambassador ng Pilipinas at Ambassador ng Republic of Iraq sa Vatican, nagkaroon ng pulong

Naiulat sa website ng Ministry of Foreign Affairs ng Iraq ang pulong na naganap sa Vatican City, sa pagitan nina Ambassador Dr. Amal Mussa Hussain ng Iraq at Ambassador Grace Relucio Princesa ng Pilipinas.

Ang pulong ay naganap noong noong Disyembre 12, 2019 sa Ambassador’s Residence ng Pilipinas sa Holy See.

Sa pulong, ay napag-usapan ang mga pangkalahatang isyu sa politika at seguridad, pati na rin ang papel na ginagampanan ng Vatican sa pagsuporta sa diyalogo at mapayapang pagkakasama sa pagitan ng mga relihiyon.

Sa pagtapos ng pulong, nagpasalamat si Ambassador Amal kay Amba Grace sa kanyang paanyaya. Pinuri din niya ang kahusayan sa nangyaring pulong at dinalangin nya ang ang kabutihan at kasaganaan para sa Pilipinas.

Source

Share this: