Isang Pinay, hinatulan ng 7 linggong pagkabilango sa Singapore

Share this:

Isang Pinay ay hinatulan ng pitong (7) linggong pagkabilango sa Singapore noong Martes (Enero 14) dahil sa pagbigay ng hindi totoong educational qualifications sa Immigration and Checkpoints Authority (ICA) ng nasabing bansa.

Nagsumite umano si kabayan ng diploma at transcript of records mula sa paaralang Centro Escolar University in Manila para sa residency application niya at ng kanyang anak na babae noong 2008 at 2009.

Sa kanilang beripikasyon, napag-alaman ng ICA na walang records of enrollment si kabayan sa nasabing paaralan at ang diploma at transcript of records ay hindi rin nagmula doon.

Si kabayan ay kasunod na inaresto noong Oktobre 25, 2017.

Mariin na ipinapaalam ng ICA na hindi nila palalagpasin ang sinumang nagbigay ng maling impormasyon sa kanilang pag-apply sa Singapore Immigration Facility. Ang sinumang gumawa nito ay mapaparusahan alinsunod sa Constitution at Immigration Act ng kanilang bansa. Kung mapapatunayan na nagkasala, iimbistigahan din ng ICA ang kanilang mga pamilya na naninirahan din sa Singapore.

Source Link: https://www.ica.gov.sg/news-and-publications/media-releases/media-release/female-filipino-national-jailed-for-making-false-statements-in-permanent-residency-applications

Share this: