Presidential Special Envoy Secretary Abdullah “Dabs” Mamao & Team nasa Qatar na!

Share this:

Jan.24, 2020
Doha, Qatar

Malugod na tinanggap ng mga opisyales ng pamahalaan ng Qatar, sina Presidential Special Envoy Secretary Abdullah “Dabs” Mamao, Philippine Ambassador to Kuwait Mohammad Noordin “Dino” Lomondot, OPA OFW Under Secretary Edwin Bael at Philippine Ambassador to Qatar Alan Timbayan, sa VIP Lounge ng Hamad International Airport, Doha. Kasama rin sa mga sumalubong ay sina Labor Attache David Des Dicang ng POLO Doha at si Consul General Roussel Reyes ng Philippine Embassy in Doha.

Nakatakdang makipagpulong si Secretary Mamao at ang kanyang team kay Qatar Foreign Minister Sultan Saad Bin AlMuraiki sa Linggo, Enereo 26, 2020 para paguusapan ang mga isyu sa middle east sa usaping pangkapayapaan at lalo na ang pagsisiguro sa kaligtasan ng mga OFW sa Qatar.

Nakatakda din na makipagkita si Secretary Mamao sa Flipino Community ng Qatar pagkatapos ng kanyang pulong sa Qatari Foreign Minister.

Photos

Related Stories

Share this: