31 Distressed OFWs ang napauwi ng Embahada at POLO Jordan sa linggong ito.

Share this:

Maraming salamat kay Ambassador Akmad Atlah Sakkam ng Embahada ng Pilipinas sa Amman, kay Labor Attach√© Jaina Rasul¬†Jr ng POLO-Jordan, kay Welfare Officer Harry Borres at sa lahat ng staff ng POLO at ng Assistance to Nationals Section (ANS) ng embahada, sa palaging “One Country Team Approach” sa paglilingkod sa mga OFWs. Kaya, laging maganda at mahusa ang resulta.

Sa loob ng isang linggo lamang, 31 distressed OFWs ang nakauwi sa Pilipinas.

Sa muli, maraming salamat at Mabuhay po kayo!

Photos

Share this: