2014 News Video tungkol sa MERS-COV pinakalat sa FB, Huwag I-share! Hindi yan ang kasalukuyang COVID-19!

Share this:

Pebrero 26, 2020 (Miyerkules) – Isang 2014 News Video tungkol sa MERS-COV pinakalat ng isang FB Page na News updates of Balochistan.

Sa ngayon, ang kanilang post ay umabot na ng 1.1 thousand Shares at 14 thousand Views.

Huwag ninyong I-share! Hindi po yan ang kasalukuyang COVID-19. Iwasan po natin maging dagdag pa sa problema at pagkapanic.

Maging makatotohanan lang po tayo, magdasal lagi at maging ligtas po tayong lahat sa awa ng ating Dakilang Tagapaglikha.

Nasa baba ang Youtube Video na patunay na ang News Video na pinakalat ay noong 2014 pa na balita at ito ay tungkol sa MERS-COV noon at hindi sa COVID-19 ngayon.

Share this: