“Pray in your homes” na rin muna ang mga Muslims sa Saudi Arabia

Share this:

Nauna na ang bansang Kuwait noong nagdaaang araw, na nagpatupad ng “Pray in your homes”. Ito ay ginawa para mapigilan ang lalong pagkalat ng COVID-19.

Kahapon, idineklara ng Senior Ulema Commission ng Saudi Arabia, na pansamantalang ipagbawal ang pagkakaroon ng Friday prayers at group prayers sa lahat ng mga masjid sa kaharian maliban sa dalawang Holy Mosques sa Makkah at sa Madinah.

Naging madamdamin para sa lahat ng mga Muslim na katulad ko nang marinig ang huling adhan (call to prayer) kahapon, na may dinagdag na linya na ” Sallu fi buyutikum” (Pray in your homes). Ito ay patuloy na bibigkasin ng ng muezzin hanggang sa araw na wala na ang coronavirus at pwede nang magsalah ulit ng sama-sama sa masjid. In Sha Allah.

Ang pagsubok na ito ay panandalian lamang. At sana sa pagbalik sa normal, ang lahat ng Muslim ay magsasama na lagi sa pagdarasal sa loob ng masjid, sa tamang oras ng bawat salah. In Sha Allah.

Masjid Al Qiblatain (17/3/2020)

First Adhan in Masjid Al Qiblatain after the closure of the Mosque and Masajid around the Kingdom for obligatory Salat in congregation.The Muadhin raises the Adhan and includes “Pray in your own homes”. Salat in Masjid Al Haram and Masjid Al Nabawi continues as normal.

Posted by Haramain Archives on Tuesday, March 17, 2020

Senior Ulema Commission temporarily bans Friday prayers and group prayers in mosques, with the exception of the two holy mosques, throughout the day

Riyadh, March 17, 2020, SPA — After having been informed of the fast speed of the spread of Coronavirus throughout the world, including the health authorities reports of the Kingdom of Saudi Arabia, the Senior Ulema Commission instructed suspending the performance of Friday prayers and group prayers in small and grand mosques throughout the day in the Kingdom, with the exception of the two holy mosques.

In its 25th extraordinary meeting held in Riyadh today, the Commission, lauded the precautionary measures taken by almost all government and private sector agencies to curb the spread of the disease for the safety of the public.

Citing verses of the holy Quran and sayings of Prophet Mohammed (pbuh) in events of facing the spread of epidemics, the Commission said no worship gathering in mosques from today until further notice. Calling for prayers (Azan) on microphones or through loud calling would suffice, with one more notice for listeners to pray at home to be added in the regular Azan, the Commission said, citing a confirmed case during the days of the Prophet (pbuh).
–SPA
19:40 LOCAL TIME 16:40 GMT
0026

Source: https://www.spa.gov.sa

Source: https://www.spa.gov.sa/2048662
Share this: